ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Site Map | Βοήθεια

Εισαγωγή
Περιεχόμενα
Επιλεγμένες Διαφάνειες Παραδόσεων
Βοηθητικά κείμενα
Ασκήσεις
Δημοσιεύσεις
Πρόσφατες Εξελίξεις
Βιβλιογραφία
Ανακοινώσεις

Εισαγωγή στην Οπτοηλεκτρονική-Φωτονική

Πρόκειται για εισαγωγικό μάθημα που αποσκοπεί να δώσει μια πρώτη αίσθηση των πρόσφατων εξελίξεων στο τομέα της Οπτοηλεκτρονικής - Φωτονικής (Optoelectronics-Photonics). Η εισαγωγή αυτή καλύπτει σε εύρος θέματα υλικών, διατάξεων, και σχετικών εφαρμογών με έμφαση στις αρχές λειτουργίας, τη τεχνολογία και εφαρμογές των λέιζερ (π.χ. στη Βιολογία, Ιατρική, Τηλεπικοινωνίες, στη Περιβαλλοντική και Βιομηχανική Έρευνα).

Το μάθημα είναι κατάλληλο για φοιτητές των Τμημάτων Φυσικής, ΤΕΤΥ και Χημείας που βρίσκονται στο τρίτο ή τέταρτο έτος.

Διδάσκων:

Γιώργος Κατσοπρινάκης
E-mail: gkatsop@iesl.forth.gr
Τηλέφωνο: +30-2810391275

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα δεν αντιστοιχούν σε ικανοποιητικό βαθμό στην ύλη η οποία διδάχτηκε κατά το χειμερινό εξάμηνο 2016/17, λόγω αλλαγής του διδάσκοντα καθηγητή. Η γενική ιδέα παραμένει η ίδια, αλλά πιο πρόσφατες και σχετικές πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στο ftp του μαθήματος (προτείνεται να ανοίξετε την ftp διεύθυνση είτε με κάποιον dedicated ftp client, είτε στον file manager του λειτουργικού σας).

 


© 2003 - 2007 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr