ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Site Map | Βοήθεια

Εισαγωγή
Περιεχόμενα
Επιλεγμένες Διαφάνειες Παραδόσεων
Βοηθητικά κείμενα
Ασκήσεις
Δημοσιεύσεις
Πρόσφατες Εξελίξεις
Βιβλιογραφία
Ανακοινώσεις

Εισαγωγή στην Οπτοηλεκτρονική

Περιεχόμενα Μαθήματος:

 1. ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ

  1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Θερμικές, Πηγές πλάσματος, LED

  2. ΛΕΙΖΕΡ

   1. Αρχές λειτουργίας, Οπτικές Κοιλότητες
   2. Τεχνολογία και Τύποι λέιζερ (Λέιζερ Ημιαγωγών, CO2, Nd:Yag, Excimer, Χρωστικών, Ti:Sap.)
   3. Τεχνικές διαμόρφωσης ακτινοβολίας λέιζερ (Φασματική, Χρονική και Χωρική Διαμόρφωση)
 2. ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ

  1. Θερμικοί ανιχνευτές, Φωτοδίοδοι, Ανιχνευτές ημιαγωγών, Φωτοπολλαπλασιαστές
  2. Πλακίδια διαύλων, Συστοιχίες διόδων, CCD (Χωρική απεικόνιση)
  3. Ειδικά συστήματα απεικόνισης (π.χ. Συστήματα νυχτερινής όρασης (Ι2))
 3. ΟΘΟΝΕΣ:

  1. Το φαινόμενο της φωταύγειας
  2. Οθόνες πλάσματος
  3. Οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD)
  4. Οθόνες οργανικών LED (OLED)
 4. ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

  1. Οπτικά Συστήματα (π.χ. Μονοχρωμάτορας Συμβολλόμετρα)
  2. Οπτικοί Κυματοδηγοί, Οπτικές ίνες, Αισθητήρες οπτικών ινών
 5. ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ

  1. Φασματοσκοπικές διαγνωστικές τεχνικές (π.χ. Ανίχνευση ρύπων)
  2. Βιομηχανικές εφαρμογές (π.χ. Κατεργασία υλικών, Βιομηχανικός έλεγχος κ.α.)
  3. Βιο-Ιατρικές εφαρμογές (Διάγνωση παθολογίας ιστών, θεραπευτικές τεχνικές, tissue engineering)
  4. Τηλεπικοινωνίες (Διαμόρφωση και κωδικοποίηση οπτικών σημάτων).


© 2003 - 2007 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr