ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Site Map | Βοήθεια

Εισαγωγή
Περιεχόμενα
Επιλεγμένες Διαφάνειες Παραδόσεων
Βοηθητικά κείμενα
Ασκήσεις
Δημοσιεύσεις
Πρόσφατες Εξελίξεις
Βιβλιογραφία
Ανακοινώσεις

Εισαγωγή στην Οπτοηλεκτρονική

Βιβλιογραφία:

  1. «Ακτίνες Laser-Οπτοηλεκτρονικής», Σ. Κουρής, εκδ. ΕΑΠ (2005).
  2. «Οπτοηλεκτρονική: μια εισαγωγή» J. Wilson and J.F.B. Hawkins, Μετάφραση: Α.Α. Σεραφετινίδης, Μ.
    Μακροπούλου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π. (2007).
  3. «Photonics Essentials», J.P. Pearsall, publ. Mc Graw Hill (2003).
  4. «Photonics», R. Menzel, publ. Springer (2001).
  5. «Laser Fundamentals», W.J. Silfast, publ. Cambridge Univ. Press (1996).
  6. Photonics: Principles and Applications, A Al-Azzawi, CRC Press (2007)


© 2003 - 2007 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr